Doświadczenie

Atutem firmy oraz reprezentującego ją Pawła Hałas jest rozpoznawalność na rynku energii oraz zaufanie partnerów z jakimi była przyjemność współpracować a w szczególności  firm: Grupa PGNiG S.A., Kompania Węglowa S.A.,  Grupa KOPEX S.A.,  Italian Fashion,  Zakon  Benedyktynów, Oczyszczalnie Ścieków, jak również inne podmioty gospodarcze i instytucje, które nie zostały przytoczone. Na etapie współpracy podstawowym kryterium były wysokie standardy współpracy i zadowolenie Klientów.

Podczas realizacji wykonywano nadzory nad koordynacją prac, dostawami, rozładunkiem, instalacją silników prądotwórczych  na metan, biogaz, gaz ziemny, sporządzenie dokumentacji do OSD, UDT, szkolenia ogólne i stanowiskowe pracowników dostawców urządzeń, koordynowano prace i obsługę ,  uruchomienia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zapewniano pomoc w pozyskaniu finansowania w postaci  leasingu.

Wdrażano innowacyjne technologie m.in.:

  • optymalizację układu czerpni  powietrza zasilającego wraz z innowacyjnym  układem odzysku ciepła z chłodzenia urządzenia
  • innowacyjny układ pracy co najmniej dwóch urządzeń w automatyce pracy od ilości biogazu
  • układ umożliwiający pracę jako źródło rezerwowej mocy jak i podstawowej
  • inne.

Ściśle współpracujemy z projektantami, firmami budowlanymi oraz wykonawczymi, producentami urządzeń dla energetyki gazowej, odnawialnej i rozproszonej.